منوی قهوه ما

قهوه اسپرسوویژهقهوه جزء نوشیدنی‌های گرمی محسوب می‌شود.15000تومان
قهوه ترکقهوه جزء نوشیدنی‌های گرمی محسوب می‌شود.30000تومان
نسکافهقهوه جزء نوشیدنی‌های گرمی محسوب می‌شود.25000تومان
کاپوچینوقهوه جزء نوشیدنی‌های گرمی محسوب می‌شود.32000تومان
لاتهقهوه جزء نوشیدنی‌های گرمی محسوب می‌شود.35000تومان
آمریکانوقهوه جزء نوشیدنی‌های گرمی محسوب می‌شود.20000تومان
فلت وایتقهوه جزء نوشیدنی‌های گرمی محسوب می‌شود.30000تومان
ماکیاتوقهوه جزء نوشیدنی‌های گرمی محسوب می‌شود.25000تومان
موکاقهوه جزء نوشیدنی‌های گرمی محسوب می‌شود.40000تومان
آیس کافیقهوه جزء نوشیدنی‌های گرمی محسوب می‌شود.15000تومان